• Header

Update oktober: 3550 bezwaren vieren met ribbetjes!

Tijdens het openbaar onderzoek werden maar liefst 3550 bezwaren ingediend tegen het bovengrondse wisselstroom voorstel GRUP Ventilus. Ook de provincie West-Vlaanderen geeft een ongunstig advies net als vele gemeentebesturen. Tevens zijn de bedrijven geen voorstander en maakte ook Unizo zijn bedenkingen formeel in een bezwaar tegen het huidige voorstel. Zo ook zijn de landbouwers geen voorstander van een bovengrondse lijn en diende ook de boerenbond een bezwaar in alsook ondersteunde het zijn leden bij het opstellen van een bezwaar.

Men moet zich de vraag stellen als volksvertegenwoordigers, burgemeesters, landbouwers, ondernemers, inwoners unisono te kennen geven dat dit onaanvaardbaar is wie er dan wel nog voorstander is buiten Elia en enkele uitbaters van windmolens en internationale verbindingen?

Nu gaat de strijd juridisch verder en omdat advocaten nu eenmaal centen kosten is het jaarlijkse ribbetjesfestijn er terug:


• Een pakket voor 1 persoon van €22 bestaat uit ribbetjes, slamix met worteltjes, tomaat, frietjes, en chocolademousse.
Alles vers en voorverpakt. De ribbetjes worden koud geleverd in opwarmbare zakken.
Dit is in samenwerking met Leefbaar E403/hetzelfde kwalitatieve pakket als afgelopen 3 jaren.
Wij brengen ze in een straal van 20km rond Lendelede aan huis.
Wie in 20km rond Lichtervelde woont kan beter rechtstreeks bij BLE403 bestellen via: https://burgerplatformleefbaare403.be/ribbetjesfestijn/.

• Bestellen kan tot 10 November door over te schrijven op BE81 1030 8629 6524 met als mededeling het aantal porties/personen en het adres waar deze geleverd mogen worden op zaterdagnamiddag 18 November.


Tip: ben je niet thuis? Plaats dan een koelbox of koel-tas voor de deur!
Je bestelling is pas geregistreerd als de overschrijving voor 10 november ontvangen is.


Smakelijk en hopelijk kunnen we u de 18e blij maken met een ribbetjes, groentjes frieten en een overheerlijke chocolademousse!


Update september 2023: Laat u horen tijdens het openbaar onderzoek!

Klik hier voor meer info omtrent het indienen van een bezwaar.

Hulp nodig bij het opstellen van uw bezwaarschrift? Verschillende VZW's en feitelijke verenigingen staan u graag bij met raad en daad, voor het verlenen van info op volgende momenten:

o 23 september in Skyline 13u tot 18u (Involte & burgers)
o Woensdag 27 september 18u in OC De Schouw Lichtervelde (Leefbaar E403)
o 30 september in GC Den Tap Lendelede vanaf 09u30 tot 12u (burgerplatform Lendelede/Bosmolens)
o Leefbaar E403: 7 oktober 9u – 16u – Ardooie, Hellestraat 26
o Leefbaar E403: 11 oktober 14u – 21u – Zwevezele, Sprietstraat 16
o Deerlijk verenigd: 12 oktober 19u30 - 22u30 - Ontmoetingscentrum d'Iefte, hoogstraat 122
o Leefbaar E403: 14 oktober 13u – 16u – Torhout, Korenbloemstraat 100
o Begraaf Ventilus VZW – 17 oktober 19u30 – Zedelgem, Loppemstraat 14a


Update augustus 2023: houd u klaar om bezwaarschriften in te dienen

Tijdens het zomerverlof werden er nog wijzigingen aangebracht aan het traject, klik hier om het meest recente traject te bekijken.
Eveneens is er meer info te vinden op de website van omgeving Vlaanderen.
Updates over trajecten en inspraak reacties volgen.


Update juni 2023 - Sta op uw recht

Elia kondigt aan op verschillende locaties sonderingen te gaan doen, zowel op publiek als private terrein.
Dat is bijzonder voorbarig gezien het GRUP nog niet eens vastgesteld is, nog geen moment voor inspraak reacties geweest zijn en er zelfs nog geen sprake is van een vergunning.

Hierbij enkele tips:

- Deze mensen hebben niets verloren op uw privé terrein, u kan en mag ze wegsturen:
"We moeten uw oud ijzer hier niet, ophoepelen: bol het af!
Ze hebben als bedrijf niet meer rechten dan de bakker op de hoek, stuur ze wandelen!
Zowel als huurder of eigenaar heeft u het recht hen de toegang te weigeren.
Als ze vervelend doen belt u de politie, deze zullen ze van uw terrein escorteren.

- We raden aan duidelijk te maken dat het om private terrein gaat door bordjes te
voorzien van verboden toegang en/of private eigendom.
Zelfs als deze bordjes er niet hangen kan u ze toegang weigeren doch belet het ze
al om een voet op uw grond te zetten.

- Als ze op uw grond komen heeft u het recht om hen te filmen.
U mag ze ook filmen op de openbare weg.
Zij mogen niemand filmen op uw grond zonder uw toestemming.

De mensen die op pad gestuurd worden zijn betaald om u te bedotten:
Aanvaard geen compensatie of verleen ze geen toegang anders stemt u impliciet in
met het plaatsen van masten op uw grond: de procedures moeten nog starten!

Neem contact op met burgerplatformen of via info@ventilus.net voor bijstand als u ze over de vloer krijgt.


Update adviezen gemeente - Mei 2023

Verschillende gemeentes hebben op de plenaire vergadering van 22 mei een negatief advies verleend of positief mits voorwaarden. Het standpunt van de verschillende gemeentes kan u lezen door te klikken op de naam van de gemeente.
Lendelede , Izegem , Ardooie , Brugge ,
Harelbeke , Lichtervelde , Oostkamp , Roeselare , Torhout ,
Waregem , Wingene , Zedelgem , Zuienkerke , Advies Elia - aanpassing Izegem/Bosmolens/Lendelede

Bijzonder is toch wel het advies van Torhout, de gemeente van Hilde Crevits, minister in de Vlaamse regering. Dat advies is positief zolang het maar in Torhout ondergronds gaat. De aanvullende voorwaarde dat ze er toch wel iets gaan moeten doen om die lelijke masten bij de buurgemeentes niet te zien staan vanuit het mooie Torhout. Dit komt bijzonder hard over bij de vele gedupeerde West-Vlamingen en andere burgemeesters, vaak van dezelfde politieke partij, die ook liever geen lelijke mast op hun grond zien komen.

Bron: "Vlaanderen departement omgeving" - 22/05/2023

Update trace april 2023

Op dit moment is de planvormingsfase lopende. Het planteam (departement omgeving - Vlaanderen) maakt een voorontwerp RUP - Ruimtelijk uitvoeringsplan. Ze doen dit op basis van onderstaand tracé. De keuze voor het tracé gaan ze motiveren en het is die motivatie die aangevochten zal worden via juridische procedures. Het belooft een lange strijd te worden.

Binnenkort meer info per gemeente.
Nu reeds beschikbaar: Lendelede, Izegem, Kachtem, Ardooie, Lichtervelde en Oostkamp.Bron: "Vlaanderen departement omgeving" - 19/04/2023

Is bovengronds Ventilus nog wel vergunbaar?

In onderstaande video wordt de vergelijking gemaakt tussen Ventilus en wat in ons omringende landen gebeurt. De conclussie laat zich raden: 2GW op 525kiloVolt wordt de internationale standaard, robuust geïntegreerd in een bestaand net. Waarom niet bij ons?

Wetgeving ter bescherming van de bevolking?

In onderstaande video wordt de regelgeving die de Vlaamse regering opstelt voor elektromagnetische velden kritisch geanalyseerd. Is dit wetgeving op maat van Elia om toekomstige procedures tegen Ventilus te bemoeilijken of om de burger te beschermen? Oordeel zelf!

Rapport Dirk Westerman onder de loep

In onderstaande video wordt de inhoud van het rapport van de Duitse professor kritisch geanalyseerd.

Update maart 2023

September 2022 beloofden de vlaamse ministers wetgeving, handhaving, compensaties en onafhankelijk onderzoek naar de alternatieven. Ondertussen blijkt dat er enkel een vrijblijvend afwegingskader voor langdurige blootstelling kan komen, het advies van de hoge gezondheidsraad en WHO worden daarbij niet gevolgd. Een monitoring systeem komt er niet, enkel de registratieplicht van de stroom door de geleiders en ook niet publiek raadpleegbaar dus ook geen handhaving. Compensatie werd doorgeschoven naar de federale regering die het op zijn beurt in het kamp van Elia en de CREG legt. Het rapport van de Duitse professor bleek niet onafhankelijk en hij heeft ook geen alternatieven onderzocht. Desondanks bevestigde het rapport in het derde hoofdstuk dat de doelstellingen halen ondergronds op gelijkstroom mogelijk is. We zijn een half jaar verder en het is nog steeds nul op vier wat de beloftes van de vlaamse ministers betreft aan de West-Vlaamse burgemeesters. Ondertussen worden in de ons omringende landen werken gestart met hybdride interconnectoren en multi terminals waarvan jaren gezegd werd dat dit voor Ventilus onmogelijk zou zijn. Het tegendeel wordt bewezen in het rapport van onderzoeker Filip Vanaeken die een objectieve oplijsting maakt van de huidige projecten in Europa. Zijn analyse bewijst onomstotelijk dat gelijkstroom ondergronds geïntegreerd kan worden in een wisselstroomnetwerk met meerdere aftakkingen en deze ook robuust kan maken.

Download hier het rapport.

Update augustus 2022

Binnenkort moet de Vlaamse regering kiezen: Ventilus ondergronds of bovengronds? Maatschappelijk aanvaardbaar voorstel of lange procedures bij de raad van state? Snel en goedkoop of duurzaam en leefbaar?

Download hier de presentatie

Wat is Ventilus?

Netbeheerder Elia wil met Ventilus een van de zwaarste hoogspanningslijnen, misschien wel de meest belaste AC hoogspanningslijn in de EU aanleggen: maar liefst 6gigawatt [6 GW]. Dit dwars door West-Vlaanderen, boven de hoofden van meer dan 10.000 gezinnen van de kust tot in Avelgem en verder naar Hainaut om zo naar Duitsland en Frankrijk te kunnen transporteren. Om dit in perspectief te plaatsen: het piekverbruik in België was voor de Coronacrisis 14 GW, vorig jaar in maart nog slechts 11 GW (Bron: Elia). Elia misbruikt het 'versterken van West-Vlaams net' om energie te kunnen verhandelen tussen de buurlanden, daarbij niets of niemand ontziend in onze regio.

Lees meer

Waarom een nieuwe hoogspanningslijn?

Het regeerakkoord stelt dat windenergie aan land moet komen en het distributienet in West-Vlaanderen moet versterkt worden. Er werd reeds een 4 GW verbinding tussen Zeebrugge en Gent-zeehaven gebouwd voor het aan land brengen van de 2 GW groene energie van onze windmolens op de Noordzee (Stevin project). Dergelijke bijkomende 6 GW capaciteit kunnen we alleen toeschrijven aan ambities van Elia om ten laste van West-Vlaanderen internationaal energie uit te wisselen tussen Engeland, Frankrijk, Denemarken, Duitsland etc. Daarbij gaat het uiteraard niet uitsluitend om groene energie. Extra pijnlijk is dat West Vlaanderen net koploper is op vlak van hernieuwbare energie waardoor de vraag in de provincie daalt. Het is dan ook onacceptabel dat alle lasten (gezondheidsrisico's, onteigeningen, landbouw, depreciatie eigendommen, ...) bij de provincie gelegd zou worden waar prosumenten en bedrijven net de beste resultaten neerzetten op vlak van energie efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie.

Lees meer over het waarom

Alternatieve technieken

We stellen ons openlijk vragen bij de gigantische vermogens die hier voorgesteld worden: Is het doel West Vlaanderen van een sterk net te voorzien of om van West Vlaanderen de energie-transit zone van Europa te maken? Kan men aantonen dat de huidige infrastructuur verzadigd is? Mocht de energie bedoeld zijn voor het buitenland dan kan deze maar beter ineens op gelijkspanning blijven. Als men de twee doelstellingen (aansluiten windmolens en versterken net) niet koppelt aan elkaar worden heel wat andere pistes mogelijk. Energie bedoeld voor andere Vlaamse provincies hoeft tevens niet via Avelgem getransporteerd te worden. We vragen ook aandacht voor alternatieve oplossingen die minder schadelijk zijn voor de meer dan 10.000 gezinnen die langs het voorgestelde traject wonen en werken. Dit kan door middel van een verbinding op gelijkstroom en/of ondergronds INDIEN DE VERBINDING NOODZAKELIJK IS voor de West Vlaming.

Lees meer over de voorgestelde alternatieven

Wat kan jij doen als burger?

Zomer 2023 verwachten we de start van het zogenaamde openbare onderzoek.
Dat is het moment in de procedure dat burgers inspraak krijgen.

Tijdens dat openbaar onderzoek kan u gratis als burger een bezwaar indienen bij de gemeente of departement omgeving. Dat is een persoonlijke brief waarin u de hinder en overlast beschrijft of waarom u liever niet heeft dat Ventilus er komt. Dit kan gaan van geluidsoverlast, schaduw maar ook impact op melkontwikkeling bij koeien, minderwaarde van uw woning, waarom u niet wenst te verhuizen etc. Departement omgeving zal deze vragen bundelen en is verplicht antwoorden te formuleren waarom ze er al dan niet rekening mee houden. Het is die uitleg die belangrijk is later voor de rechtbank dus elk bezwaar telt!

U heeft geen dure advocaat nodig en kan dit zelfs zonder advocaat doen, doch advies van een jurist of advocaat kan ervoor zorgen dat er meer werk kruipt in het beoordelen van de bezwaren. Immers hoe langer de procedure duurt, hoe verder de technologie voor ondergrondse verbindingen zal staan.

Stel ondertussen uw vragen aan burgemeesters, parlementairen, ministers, volksvertegenwoordigers en belangenorganisaties. Zo houden we dit thema bovenaan de agenda en maken we duidelijk dat Elia niet zomaar hun eenzijdig plan kan doorvoeren met alle negatieve gevolgen voor duizenden omwonenden.

Gooi zeker je eigen bezorgdheden en bedenkingen mee op tafel!
Inspiratie nodig? We geven je alvast enkele vragen:
- Waarom wordt maar naar één oplossing gekeken voor meerdere Ventilus-doelstellingen? Door het binnenbrengen van de hernieuwbare energie enerzijds en het versterken van het lokale net anderzijds afzonderlijk te bekijken, zijn heel wat alternatieven mogelijk.
- Waarom moet alle hernieuwbare energie op één lijn getransporteerd worden?
- Waarom moet Ventilus een alternatief zijn voor Stevin? Nergens in Vlaanderen bestaat zo’n dubbel traject.
- Is 6GW de zwaarste wisselstroomlijn in Europa? Waarom dan in West-Vlaanderen, waar het verbruik net daalt?
- Zijn er normen voor de elektrische en magnetische velden rond dergelijke infrastructuur? Wie mag deze vaststellen of controleren? Als Elia dit zelf doet zijn zij dan geen rechter en partij tegelijk?
- Heeft de West-Vlaming nog nood aan dergelijke infrastructuurprojecten als we prosument worden met zonnepanelen en batterijen?
- …
Lees meer over welke actie u kan ondernemen.

Elia is een beursgenoteerd bedrijf met winstoogmerk. De overheid moet een regulerend kader creëren waarbinnen ze dit doen. Door deze vragen te blijven herhalen wijzen we onze politici op hun plichten en houden we dit omstreden project bovenaan de agenda.

Zie je dit ook liever anders?
Ontdek hier wat u kan doen als burger

Op de hoogte blijven?
Contact formulier

Onderzoeksrapport Filip V. - 12 okt 2023
Download hier

Ingediend verzoekschrift Vlaams parlement
Download hier

Samenvatting verzoekschrift Vlaams parlement
Download hier

Wil je meedenken aan betere oplossingen?
Bekijk alvast onze voorstellen

Een artikel, video of andere boodschap bijdragen?
Neem contact op

Facebook pagina Lendelede/Bosmolens/Izegem


Facebook pagina Leefbaar Kachtem


VZW Begraaf Ventilus - Zedelgem

www.begraafventilus.be/

VZW Leefbaar E403 - Lichtervelde

burgerplatformleefbaare403.be/

VZW Revolth - Lus van Henegouwen/Boucle Du Hainaut

www.revolht.be/

VZW Involte - Bedrijven platform

www.involte.be/