• Header

JA het kan anders

Er zijn heel wat alternatieven mogelijk als de verschillende doelstellingen uit elkaar gehaald worden, zowel qua uitvoering als de timing waarin dit kan gebeuren. Dit wil zeggen een oplossing voor het transporteren van hernieuwbare energie van de windmolens uit de noordzee enerzijds en het versterken van het West-Vlaamse elektriciteitsnet anderzijds.

Vraag uw volksvertegenwoordiger om ervoor te pleiten bij de hogere instanties deze twee zaken uit elkaar te halen!

Het eerste alternatieve voorstel bestaat uit een rechtstreekse ondergrondse gelijkstroomverbinding naar Avelgem met de nieuwe tweede offshore windmolenparkzone en met de tweede hoogspanningsverbinding met het Verenigd Koninkrijk die reeds op gelijkstroom tot in België komt, en de reserveverbinding van maximaal 3 GW tussen de Stevin-as en Izegem/Avelgem in de verschillende mogelijkheden van hoogspanningsverbindingen, namelijk zowel ondergronds als bovengronds voor zowel gelijkstroom als wisselstroom.

Het tweede voorstel is meer toekomstgericht om rekening te houden met eventuele bijkomende offshore windmolens in een mogelijks derde offshore windmolenparkzone, een mogelijke verbinding met het eventueel toekomstig Europees windmolenpark centraal in de Noordzee of een mogelijke internationale hoogspanningsverbinding met bijvoorbeeld Noorwegen. Er wordt gevraagd de aanleg uitgebreid te onderzoeken van volledig ondergrondse gelijkstroomverbindingen die van vermogen zwaarder zijn dan de huidig gevraagde bruikbare transportcapaciteit. Die volledig ondergrondse gelijkstroomverbinding kan het best rechtstreeks verbonden worden met een sterk vertakt centraal gelegen hoogspanningsverdeelpunt, zoals Mercator in Kruibeke, dat zich zo dicht mogelijk bevindt bij de grootste verbruikers zoals de haven van Antwerpen en Gent, en dat optimaal gebruik kan maken van het huidige hoogspanningsnetwerk zoals in Mercator en Doel rekening houdend met de geplande kernenergieuitstap.

Het vermogen van een ondergrondse gelijkstroomverbinding tussen Zeebrugge en Mercator of Doel kan hierdoor toekomstgericht enkele gigawatt zwaarder voorzien worden (bvb. 10 gigawatt in totaal) zodat binnen 10 jaar geen derde hoogspanningsverbinding nodig is vanaf de kust door West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. Bovendien kan deze verbinding met Mercator of Doel gebruikt worden als de hoofdverbinding voor het transport van de stroom van de offshore windmolenparken naar het binnenland en de grote verbruikers. De extra kabels kunnen dan in gebruik genomen worden op het moment dat ze nodig zijn in de toekomst. De huidige Stevin-hoogspanningsverbinding op schadelijke wisselstroom kan dan gebruikt worden als extra verbinding op piekmomenten van stroomproductie in plaats van voortdurend ten koste van de gezondheid van de omwonenden.

Lees meer - samenvatting
Lees meer - volledig verzoekschrift

Zie je dit ook liever anders?
Ontdek hier wat u kan doen als burger

Wil je meedenken aan betere oplossingen?
Bekijk alvast onze voorstellen

Een artikel, video of andere boodschap bijdragen?
Neem contact op