• Header

Hulp nodig bij het maken van een bezwaar?

Verschillende VZW's en feitelijke verenigingen staan u graag bij met raad en daad, voor het verlenen van info op volgende momenten:

o 23 september in Skyline 13u tot 18u (Involte & burgers)
o Woensdag 27 september 18u in OC De Schouw Lichtervelde (Leefbaar E403)
o 30 september in GC Den Tap Lendelede vanaf 09u30 tot 12u (burgerplatform Lendelede/Bosmolens)
o Leefbaar E403: 7 oktober 9u – 16u – Ardooie, Hellestraat 26
o Leefbaar E403: 11 oktober 14u – 21u – Zwevezele, Sprietstraat 16
o Deerlijk verenigd: 12 oktober 19u30 - 22u30 - Ontmoetingscentrum d'Iefte, hoogstraat 122 o Leefbaar E403: 14 oktober 13u – 16u – Torhout, Korenbloemstraat 100
o Begraaf Ventilus VZW – 17 oktober 19u30 – Zedelgem, Loppemstraat 14a


Wat is een bezwaarschrift?

Vooraleer men de vergunning kan aanvragen voor het bouwen van de hoogspanningslijn moet men het GRUP - Gewestelijk Ruimtelijk Uitoeringsplan aanpassen. Tijdens deze procedure verandert men de bestemming van de grond (landbouwgrond, bedrijven terrein, bouwgrond etc.) naar "zone voor nutsvoorziening" op het kadaster. Voor 27 oktober 2023 verzamelt het Vlaams departement omgeving de bezwaren van omwonenden om dit te doen: de openbare raadpleging.

Hoe indienen?

Het makkelijkste is het bezwaarschrift afgeving in de gemeente: zo krijg je ook een ontvangstbewijs. Alternatief kan je het ook opsturen naar Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel. Bij voorkeur aangetekend zo heeft u ook een ontvangstbewijs. Daarnaast is er ook nog een online formulier waar u kan aanmelden met Its Me.

Wie kan indienen?

Iedereen kan indienen: je hoeft geen betrokken persoon te zijn. Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon: dat wil zeggen burger of vennootschap kan indienen. Ben je iets vergeten? Je mag ook meerdere indienen, doch aangeraden alles van eenzelfde persoon te bundelen. Je bent dus niet beperkt tot één persoon per adres: u kan persoonlijk indienen, uw partner en andere inwonenden: het aantal bezwaarschriften is evenveel van belang als de inhoud: elke stem telt!

Wat moet daarin staan?

Er zijn geen wettelijke verplichtingen, formaat of template, enkel vermelden dat het een bezwaarschrift is met betrekking tot GRUP Ventilus uit uw naam. Belangrijk is dat je zo'n brief opstelt uit uw eigen perspectief en vanuit uw eigen beleving: wij kunnen dit niet maken voor u. Je somt op hoe Ventilus impact zal hebben op uw omgeving waarin u woont, werkt of uw vrijetijdsbesteding uitoefent. Dit kan gaan van ernstige gezondheidsimpact op uw woonst tot het uitzicht dat verstoord wordt in de omgeving waar u gaat wandelen. Je hoeft er ook niet uw volledige argumentatie te onderbouwen: departement omgeving moet een antwoord geven op uw bezwaren en het is dat antwoord dat voor een rechtbank in twijfel getrokken wordt. Zeg dus gerust welke vogel van de rode lijst in uw buurt rond fladdert maar je hoeft nog niet te vertellen waar het nestje precies zit of bewijsmateriaal mee te sturen.

Het meest eenvoudige bezwaarschrift

Hieronder kan je een voorbeeld vinden van Gerard uit Lendelede. Gerard begint de brief met te duiden wie hij is en waar hij woont. Hij vermeldt daarna ook dat de brief gaat over een bezwaarschrift Ventilus. Vervolgens somt hij verschillende rationele argumenten op waarom hij de bovengrondse verbinding niet ziet zitten. Merk op dat dit zeer persoonlijk is voor Gerard zijn situatie.Wil je u toch iets steviger onderbouwen?

Dan kan je volgende documenten raadplegen:

Advies gemeenten

We raden aan te starten bij het bezwaarschrift van uw gemeente. Vooral Ardooie, Izegem en Lendelede hebben een advies uitgebracht de moeite is even te lezen: leesbaar en goed verstaanbaar en beperkt tot telkens ongeveer 10bladzijden.
Het standpunt van de verschillende gemeentes kan u lezen door te klikken op de naam van de gemeente.
Lendelede , Izegem , Ardooie , Brugge ,
Harelbeke , Lichtervelde , Oostkamp , Roeselare , Torhout ,
Waregem , Wingene , Zedelgem , Zuienkerke , Advies Elia - aanpassing Izegem/Bosmolens/Lendelede

parlementaire vragen

Er zijn reeds heel wat kritische vragen met niet altijd even goeie antwoorden gesteld in het Vlaams parlement. U kan deze opzoeken onder de documenten en zoeken op Ventilus of op de vraagsteller: Vooral Carmen Ryheul en Bart Dochy hebben al enkele pertinente vragen gesteld. De minister moet verplicht antwoorden op vragen van het parlement, de aard van de antwoorden kan u een idee geven hoe men zal antwoorden op uw bezwaarschrift. Klik hier voor de documenten van het Vlaams parlement ivm Ventilus

De documenten van departement omgeving MER

Wie er echt voor wil gaan kan zich verdiepen in het milieu effecten rapport: klik hier voor de site waar u ze kan downloaden. Dat lijkt op het eerste zicht een hele klus gezien het document zichzelf 3keer herhaalt en daardoor net geen 2000bladzijden telt maar met ctrl + f kan u snel uw gemeente opzoeken. De reden dat het document zich 3x herhaalt is omdat het MER in 3 stappen gebeurt waarbij telkens alternatieven uitgesloten worden. De bijlages zijn minstens even interessant om te openen en snel even door te scrollen. Deze bevatten verschillende kaarten van het tracé en de omgeving bijvoorbeeld vogel richtlijn gebieden etc.

Waarom indienen?

Wie nu geen bezwaar indient zal het later moeilijker hebben om te kunnen procederen: het is een noodzakelijke stap om kenbaar te maken dat er protest leeft. Het indienen van het bezwaarschrift is tevens een gratis stap in het openbaar onderzoek die iedereen kan ondernemen, ook al procedeert u later niet: er is geen engagement mee gemoeid, het is zonder verplichtingen. U kan er weinig verkeerd mee doen: er is geen format en geen vereisten aan het bezwaarshrift (al raden wij schelden tegen de ambtenaren van het departement omgeving af). Wie indient op het stadhuis doet dit volkomen kosteloos: u hoeft er ook geen dure advocaat voor te nemen, al helpt juridisch advies wel als u later stappen wil zetten. Immers is departement omgeving verplicht een document op te stellen die alle bezwaren zal bundelen en dan moeten ze er vervolgens antwoorden op geven. Hoe meer bezwaren er zijn, hoe langer de procedure zal duren en hoe meer kans dat de technologie dit project inhaalt (dat is nu al aan het gebeuren). Als er nu een mast in uw tuin komt of bij iemand die u kent: dit is het moment om uw stem te laten horen in dit dossier!Bron: "Vlaanderen departement omgeving" - 19/04/2023

Zie je dit ook liever anders?
Ontdek hier wat u kan doen als burger

Wil je meedenken aan betere oplossingen?
Bekijk alvast onze voorstellen

Een artikel, video of andere boodschap bijdragen?
Neem contact op