• Header

Waar komt Ventilus in Lendelede?

Opgepast: Tijdens het zomerverlof werden er nog wijzigingen aangebracht aan het traject,
klik hier om het meest recente traject te bekijken.

Kent u iemand die een eigendom bezit of huurt onder of langs het onderstaand tracé? Breng ze dan zeker op de hoogte!
Lendelede zou als gemeente bijzonder hard getroffen worden als Ventilus er zou komen:
Zowel nieuwe masten, een uitbreiding van het bestaande hoogspanningstation als het verzwaren van de bestaande lijnen staan op de wenslijst van Elia. Klik op de fotos voor een grotere afbeelding.

Lees ook het advies van de negatieve advies van de gemeente Lendelede:KLIK HIER

Stad Lendelede heeft ook een web-portaal gemaakt om zijn burgers te informeren via https://www.lendelede.be/ventilus

Nieuwe masten tussen Esso en station

Tussen het bos Wallemote en de E403 belooft men ondergronds te gaan. Dat betekent dat er ter hoogte van de Esso een hoogspanningsstation zou komen van ongeveer anderhalve hectare waar de kabels van een mast naar de grond zouden gaan. Elke hoek of bocht in het traject betekent een zware hoekmast. De afstand tussen twee masten kan maximaal 400meter zijn. Op basis daarvan en de vele bochten die het traject maakt kunnen we vrij nauwkeurig inschatten waar de masten zouden komen volgens de lijn die op de kaart gezet werd door departement omgeving.


Dit komt ongeveer overeen met de vele boringen die er geweest zijn eind 2022. Opmerkelijk is dat deze allen buiten de zoekzone liggen die origineel opgegeven werd, alsook de locatie van de masten die nu getekend is ligt buiten de brede zoekzone zoals ze in 2019 voorgesteld geweest is.


Hieronder de overgang tussen Izegem en Lendelede: ook mensen uit Ledegem zullen in hun achtertuin kabels horen knetteren.


Op het kadaster ziet dit er als volgt uit: in het MER wordt naar dit stuk verwezen als "cross country".


Uitbreiding bestaand hoogspanningsstation

Op de grens tussen Izegem en Lendelede wordt aan de kant van Lendelede het hoogspanningstation uitgebreid. Heden zijn slechts 0,95gigaWatt aan transformatoren aangesloten in Izegem. Met de komst van Ventilus zal er 6GW door Izegem passeren waardoor de stroom in zesvoud toeneemt.


Verzwaring bestaande masten

Op het bestaande traject worden de masten verstevigd en voorzien van HTLS kabels. Dat staat voor "high voltage low sagging" wat betekent dat de kabels veel warmer kunnen worden (meer dan 100graden) alvorens ze teveel gaan doorhangen. Het doorhangen van de kabels is afhankelijk van de temperatuur, die wordt grotendeels bepaald door de hoeveelheid stroom die door de kabels vloeit. Als de buitentemperatuur onder nul gaat kan het getransporteerde vermogen met deze kabels tot 8gigawatt toenemen omdat kabels dan beter gekoeld worden. De beperkende factor is het doorhangen van de kabels: die mogen niet veel meer dan 10meter doorhangen in het midden.
Bron: "Vlaanderen departement omgeving" - 19/04/2023

Het departement omgeving laat zien dat alternatief traject 4, in tegenstelling tot wat Elia tot hiertoe deed vermoeden, door Lendelede loopt. Het zou hier gaan om een "zoekzone" van 400meter breed.
Trajecten Lendelede/Izegem zoals voorgesteld door Elia:


Bron: Elia - 1/04/2021

Download hier een pdf met de verschillende trajecten. Bron: Vlaanderen departement omgeving

Het tracé stopt echter niet in West-Vlaanderen maar loopt verder in Wallonië, wie het totaalplaatje bekijkt ziet als snel dat Ventilus niet voor West-Vlaanderen is maar deel uitmaakt van een gigantische internationale transitlijn. Ons voorstel: trek de DC lijnen die aan land komen aan de kust ondergronds door op gelijkstroom zoals Duitsland en Denemarken doen. Dat is duurder maar neemt heel wat overlast voor de omwonenden weg en behoudt de leefbaarheid in onze mooie provincie.

Ook aan de andere kant van de taalgrens is uiteraard veel protest door de buurtbewoners die zich verenigd hebben onder de naam RevolthZie je dit ook liever anders?
Ontdek hier wat u kan doen als burger

Op de hoogte blijven?
Contact formulier

Ingediend verzoekschrift Vlaams parlement
Download hier

Samenvatting verzoekschrift Vlaams parlement
Download hier

Wil je meedenken aan betere oplossingen?
Bekijk alvast onze voorstellen

Een artikel, video of andere boodschap bijdragen?
Neem contact op

Facebook pagina Lendelede/Bosmolens/Izegem


Facebook pagina Leefbaar Kachtem


VZW Begraaf Ventilus - Zedelgem

www.begraafventilus.be/

VZW Leefbaar E403 - Lichtervelde

burgerplatformleefbaare403.be/

VZW Revolth - Lus van Henegouwen/Boucle Du Hainaut

www.revolht.be/

VZW Involte - Bedrijven platform

www.involte.be/